Werkenergieanalyse®

Het instrument Werkenergieanalyse® helpt om energie- en stressbronnen van een individuele medewerker en een team in beeld te brengen en brengt medewerkers in beweging.
Met deze tool krijgt u op organisatie- en functieniveau inzicht in de toewijding, vitaliteit, werkdruk en betrokkenheid van uw medewerkers. De Werkenergieanalyse® is geen persoonlijkheidstest, maar een uniek en pragmatische analyse, gebaseerd op het bevlogenheidsonderzoek van hoogleraar Arnold Bakker en het flow model van Mihaly Csikszentmihalyi.

De werkenergieanalyse® bestaat uit het afnemen van een on-line vragenlijst van ca. 30-45 minuten, een rapportage en een individueel gesprek.  .

  • Je krijgt inzicht in hoe bevlogen je bent in je werk
  • Je krijgt inzicht in jouw eigen energie-en stressbronnen
  • Je krijgt inzicht in waar je wel of geen invloed op hebt
  • Je krijgt inzicht in wat voor jou zinvol is in je werk
  • Je ontdekt jouw werkenergiebalans op functieniveau
  • Je krijgt inzicht in je werkdruk

In het gesprek met een coach, maakt de medewerker een persoonlijk prioriteitenplan met concrete acties. Daarnaast wordt er een agenda voor een vervolggesprek met de leidinggevende waardoor de medewerker gericht het gesprek in gaat.

Voor meer informatie over de werkenergieanalyse® klik hier