Wij geloven ….

  • Dat organisaties die werk maken van duurzame inzetbaarheid toekomstbestendig zijn.
  • Dat medewerkers het succes van de organisatie bepalen.
  • Dat duurzame inzetbaarheid een onderdeel is van integraal leiderschap
  • Dat duurzame inzetbaarheid maatwerk is, uniek voor iedere organisatie, uniek voor iedere medewerker
  • Dat een continue dialoog (over duurzame inzetbaarheid) tussen leidinggevenden en medewerkers essentieel is
  • Dat als deze dialoog op een goede manier plaats vindt, dit leidt tot gerichte keuzes en ontwikkeling van medewerkers in lijn met de koers van de organisatie.
  • In een olievlekwerking en dat je binnen een organisatie daar moet beginnen waar de energie zit
  • Dat alles wat aandacht krijgt groeit