Training leiding geven aan duurzame inzetbaarheid

De training bestaat uit een aantal workshops en is maatwerk, passend bij de behoefte van de organisatie en de leidinggevende. In de training maakt de leidinggevende zijn/haar eigen handleiding die voorziet in zijn/haar behoefte. Gedurende de trainingsperiode gaan de leidinggevenden direct aan de slag en worden zij ondersteund door de Duurzame Inzetbaarheid katalysator.

Elementen die meegenomen worden in workshops voor leidinggevenden:

 • Basisvaardigheden van  leidinggevenden
  • Het goede voorbeeld geven in Duurzame Inzetbaarheid
  • Constructief feedback geven
  • Motiveren, stimuleren om talenten in te zetten
  • Duidelijk maken wat er van medewerkers wordt verwacht
  • Medewerkers vrijheid en autonomie geven in uitvoering van hun werk
  • Versterken van collegialiteit, teamwerk
 • Kennis over duurzame inzetbaarheid
 • Koers organisatie; wat is de impact voor afdeling en benodigde competenties, bemensing?
 • Voeren van de dialoog
  • Goed geïnformeerd over beschikbare mogelijkheden en middelen, in samen werking met HR
  • Wat kan je toezeggen en wat niet; rekening houdend met beperkingen in de organisatie
  • Het oefenen van een constructieve open dialoog