Implementatie van de dialoog tussen medewerker en leidinggevende

In uw organisatie worden beoordelings- en functioneringsgesprekken gehouden, maar u wilt graag dat de gesprekken zich ook richten op de toekomst van de medewerker? U wilt uw beoordelings- en functioneringsgesprekken helemaal afschaffen en alleen ontwikkelingsgesprekken gaan houden?
De kern van onze aanpak is de dialoog op gang te brengen tussen leidinggevenden en medewerkers over de inzetbaarheid van de medewerker. Wij zorgen dat de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn:

  • Duidelijkheid over de koers van de organisatie, wat betekent dit voor de afdeling en bemensing?
  • Commitment vanuit de organisatie.
  • Beschikbare middelen en mogelijkheden zijn bekend (facilitering vanuit HR).
  • De leidinggevende heeft de juiste basisvaardigheden om met vertrouwen de dialoog aan te gaan, zie Training leiding geven aan duurzame inzetbaarheid.
  • De medewerker heeft een concrete agenda voorbereid voor het gesprek met leidinggevende, zie Werkenergieanalyse®.

Het resultaat:

  • Medewerkers komen in beweging en nemen zelf de regie om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten.
  • Leidinggevenden en organisatie kunnen de medewerkers hierbij optimaal faciliteren.