Implementatie van beleid Duurzame Inzetbaarheid

  • U heeft als HR een beleid ontwikkeld voor duurzame Inzetbaarheid maar het wil niet van de grond komen?
  • Er zijn binnen de cao afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en u weet niet hoe deze op een concrete manier te implementeren?

De Duurzame Inzetbaarheid Katalysator helpt u met een concrete implementatie vanuit uw beleid of cao afspraak, als adviseur, interim manager of projectleider.