Advies over duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie

Rollen en functies veranderen inhoudelijk als gevolg van veranderende strategie of koers van uw organisatie, nieuwe technologieën, digitalisering en automatisering,  uw moet uw medewerkers vragen langer door te werken, uw voorziet een reorganisatie of……
Allemaal redenen om eens te kijken hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid van uw mensen binnen uw organisatie!

De DI katalysator kunt u hierin adviseren door gezamenlijk een plan van aanpak te maken op organisatieniveau. 

  • Wat is de aanleiding en wat is de ambitie, wat zijn de knelpunten?
  • Wat is er al gedaan, wat werkt wel en wat niet?
  • Inventarisatie bestaande instrumenten, tools en interventies
  • Inzet diverse tools zoals:
  • Campagne voor bewustwording

Het resultaat is een gezamenlijk plan van aanpak op organisatieniveau.